00.00.11

بِ بَعضیـاء باـس گُفـ:

مـלּ هَمینَم ک هستَم

جالِبیش میدونـے چی ـه [؟][!]

تُ هَمینَم نیسـے

+فِک نِمـی کَردـَم ـاَز دست دادنِ [مـادربُزرگ ـم] ـاینقَد سَخت بآشـه :,(

/ 3 نظر / 11 بازدید
عسل

خدا مادربزرگتو رحمت کنه عزیزم خدا به خودتو خانودات صبر بده [گل]

احسان

سلام عزیزم امیدوارم روحش در آرامش باشه [گل]

احمد

در دفتر خاطراتم نوشتم رفیق زیباست معلم دفتر را دید گفت این رویاست گفتم ای معلم از نوازش رفیق چه میدانی؟ گفت در عالم رفاقت رفیق همیشه تنهاست