00.00.09

خُ ـدا!! 

خُ ـودمونیمـا، ـای ـن ضَربـه ـهـای ـی ک بـ ـه مَن میزـَنی چَ ـن امتیـآزی ـن ؟؟

+گـایز (= بَرگَشدـَم

/ 4 نظر / 17 بازدید
Milad Bazi Saz

سلام به منم سر بزن عزیزم خوش حال میشم[ماچ]

احسان

بستگی بع فا صله شوما از ما دار ه دیگه [گل]لم

احسان

بستگی بع فا صله شوما از ما دار ه دیگه[گل]لم